Helyi horgászrend

Helyi horgászrend

A Tisza-Rétköz Horgászegyesület (Székhely: 4468 Balsa, Rákóczi u. 70.) által kiadott területi engedélyeken szereplő halgazdálkodási vízterületeken horgászati tevékenységet folytatni kizárólag a 2013. évi CII. törvény, valamint annak 133/2013. évi végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően lehet.
A területi engedély kizárólag horgászatra jogosít, amely állami horgászjeggyel és – 14 éven felüliek esetén – személy azonosító okmánnyal együtt érvényes!
A horgászat során a jogszabályokban meghatározott fogási, méretbeli, időbeni korlátozások a 133/2013. évi VM rendelet 9. számú melléklete szerint érvényesek.
A horgász a méretkorlátozás alá eső halfajokat kifogás után haladéktalanul köteles bejegyezni a fogás naplóba!
Tilos szemetelni, szemetes helyre ülni és a vízparti növényzetet irtani!
A horgászati tevékenység során tilos a védett szervezetek veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása!
Védett fajok esetlegesen kifogott egyedeit haladéktalanul, kíméletesen vissza kell engedni a víztérbe.
Az őshonos halfauna védelme érdekében, amennyiben idegenhonos halfaj egyede kerül kifogásra, úgy a horgász köteles azt megtartani.
Nem őshonos halfaj visszaengedése szigorúan tilos.
Tilos a védett halfajok ivadékainak, a védett rovarok valamennyi fejlődési alakjának és származékának – a 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben foglaltak szerint gyűjtött tiszavirág (Palingenia longicauda) természetes módon elpusztult egyedei kivételével -, valamint az orvosi pióca (Hirudo medicianlis) és a magyar nadály (Hirudo verbana) egyedinek csaliként történő használata.
A természetvédelmi érdekekkel ellentétes esemény észlelése esetén értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt és az ANPI illetékeseit.
A horgász éjszakai horgászat során a horgászhelyet köteles megvilágítani!
Bodrog folyóra érvényes korlátozások:
Kíméleti területek a 133/2013 (XII.29) VM rendelet alapján
Bodrog folyó (fkm) Terület (ha) Minősítés Víztérkód Koordináták
0-2 10 telelő 05-004-1-1 0 fkm-nél jobb part Éi.hossz. 48°07’23.71” Ki.szél.21°24’47.60”
0 fkm-nél bal parton Éi.hossz.48°07’25.03” Ki.szél.21°24’49.20”
2 fkm-nél jobb part Éi.hossz.48°07’58.75” Ki.szél.21°24’15.95”
2 fkm-nél bal parton Éi.hossz.48°08’00.23” Ki.szél.21°24’17.22”
Továbbá tilos a horgászati/halászati tevékenység a Bodrog folyó alant felsorolt terep pontok 300 méteres körzetében:
március 01 – augusztus 15. között: 6 fkm, 43+150 fkm, 28+400 fkm
március 15 – augusztus 15. között: 7+100 fkm, 10 fkm, 18+200 fkm, 41+650 fkm
Vajdácskai holtágra érvényes korlátozások:
Tilos a horgászati/halászati tevékenység a Vajdácskai holtág alant jelzett terep pont 100 méteres körzetében március 15 – augusztus 15. között: 841786-334890 EOV
A Lónyai csatorna, valamint a Tiszakarádi főcsatorna vízhozama időjárásfüggő. Annak horgászhatóságáért, halászhatóságáért felelősséget nem vállalunk.