Helyi Horgászrend

Helyi horgászrend PDF – Tisza-Rétköz HE 2022. év (2)

HELYI HORGÁSZREND
Érvényes: 2022. január 1-től a 2022. horgászévre
valamennyi, a Tisza-Rétköz Horgászegyesület (MOHOSZ azonosító: 151-15-40-1) által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre

Üdvözöljük a Tisza-Rétköz Horgászegyesület vízterületein!

A Bodrog folyó Kárpátalja és Szlovákia területéről hozza le a vizet. Kezdete az Ondava és a Latorca összefolyásánál, a vége a Tisza folyónál van.
A folyamszabályozási munkálatok után számtalan holtág keletkezett, melyekből a Vajdácskai (Oroj)-holtág, valamint a Bodroghalászi (Svábszögi és Hossszúréti, valamint a Szőlőskei) – holtágak az egyesületünk kezelésében vannak.
Természetesen tagjaink nem csak a folyó partjáról valók, hiszen az 5 000 főt meghaladó taglétszámunkból mintegy 1 000 fő kerül ki a folyó közeli településekről.
E vízfolyás népszerűségét a változatos és nem elhanyagolható mennyiségű halállomány miatt őrzi már sok éve. Jellemző fajok: jász- és egyéb keszegfélék; minden ragadozó hal, ami fogható; ponty, compó, stb.
Tisza-Rétköz Horgászegyesület által kezelt vízterületek:

  • Bodrog folyó (torkolattól az országhatárig) – víztérkód: 05-004-1-1
  • Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtág – víztérkód: 05-031-1-1
  • Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-032-1-1
  • Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038-1-1
  • Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082-1-1
  • Lónyai csatorna – víztérkód: 15-003-1-1

Tisza-Rétköz Horgászegyesület által kiadott jegytípusok:

Bodrog folyó és holtágai (Bodrog folyó – víztérkód: 05-004-1-1; Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtág – víztérkód: 05-031-1-1; Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-032-1-1); Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038-1-1; Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082-1-1)
– éves általános felnőtt – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános felnőtt kedvezményezett (65 év felett) – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános ifjúsági – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános gyermek 1 db úszós készség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános felnőtt külföldi (ESZH nélküli) – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– napi általános felnőtt – 2 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános felnőtt kedvezményezett – 2 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános ifjúsági – 2 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános gyermek – 1 db úszós készség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános turista – 1 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános ifjúsági turista – 1 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– napi általános felnőtt külföldi (ESZH nélküli) – 2 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– rekreációs halász területi engedély – 1 db 4m x 4m nem nagyobb emelőháló (Állami halászjeggyel érvényes papír alapú területi engedély)

Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082-1-1
– éves általános felnőtt – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános felnőtt kedvezményezett (65 év felett) – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános gyermek 1 db úszós készség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
Lónyai főcsatorna – víztérkód: 15-003-1-1
– éves általános felnőtt – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános felnőtt kedvezményezett (65 év felett) – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános ifjúsági – 2 db horgászkészség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– éves általános gyermek 1 db úszós készség -> a területi jegy nyomtatva érvényes
– napi általános felnőtt – 2 db horgászkészség -> megvásárlása elektronikus eszközön igazolható
– rekreációs halász területi engedély – 1 db 4m x 4m nem nagyobb emelőháló (Állami halászjeggyel érvényes papír alapú területi engedély)

I. Általános szabályozási előírások
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.
3. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
4. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni.
5. Halőri telefonszám (szabálytalanságok bejelentésére): +36 30 121 3184
Vízterületi, horgászszervezeti információs elérhetőség: +36 42 410 038; info@tiszaretkozhe.hu

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
6. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon – helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában – az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság – a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában – 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások.
7. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
8. A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
9. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
10. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő.
11. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.
12. Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása csak külön halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel lehetséges.
13. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezése, ha a keletkezett szemetet a horgászat befejezése után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
14. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
15. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
16. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el.
17. A vízparton – kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában – csak fém és műanyag bottartó használható.
18. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége.
III. Speciális horgászrendi előírások
19. Bodrog folyóra érvényes korlátozások:

III. Speciális horgászrendi előírások

19. Bodrog folyóra érvényes korlátozások:

Kíméleti területek a 133/2013 (XII.29) VM rendelet alapján

 

Bodrog folyó (fkm)

Terület (ha)

Minősítés

Víztérkód

Kímélet időtartama

0-2

10

telelő

05-004-1-1

nov.15-től febr.28-ig

Koordináták

0 fkm-nél jobb part Éi.hossz. 48°07’23.71” Ki.szél.21°24’47.60”

0 fkm-nél bal parton Éi.hossz.48°07’25.03” Ki.szél.21°24’49.20”

2 fkm-nél jobb part Éi.hossz.48°07’58.75” Ki.szél.21°24’15.95”

2 fkm-nél bal parton Éi.hossz.48°08’00.23” Ki.szél.21°24’17.22”

Védett természetvédelmi területen a horgászat kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhető!
Védett természeti területre gépjárművel behajtani kizárólag természetvédelmi engedély birtokában lehet!
Védett fajok esetlegesen kifogott egyedeit haladéktalanul, kíméletesen vissza kell engedni a víztérbe.
A halászati/horgászati tevékenység során tilos a védett szervezetek veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységek veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Az őshonos halfauna védelme érdekében amennyiben idegenhonos halfaj egyede kerül kifogásra, úgy a horgász köteles azt megtartani. Nem őshonos halfaj visszaengedése a folyóba szigorúan tilos!

Tilos a védett halfajok ivadékainak, a védett rovarok valamennyi fejlődési alakjának és származékának – a 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben foglaltak szerint gyűjtött tiszavirág (Palingenia longicauda) természetes módon elpusztult egyedei kivételével -, valamint az orvosi pióca (Hirudo medicianlis) és a magyar nadály (Hirudo verbana) egyedinek csaliként történő használata.
A part mentén a 832215-327795 EOV (É48°16’0,11”, K21°30’07,18”), 823283-314926 EOV (É48°09’16,55”, K21°22’35,71”) koordinátájú pontokon fokozottan védett fekete gólya (Ciconia nigra) fészek található. A fészkelőhely 400 méter sugarú környezetében horgászhely, veszteglőhely nem alakítható ki, március 01. és augusztus 31. között fészkelési és fiókanevelési időszakban horgászati, halászati tevékenység nem végezhető!
A part mentén a 826700-323539 EOV (É48°13’51,92”, K21°25’33,63”) koordinátájú ponton a fokozottan védett barna kánya (Milvus migrans) fészek található. A fészkelőhely 300 méter sugarú környezetében horgászhely, veszteglőhely nem alakítható ki, március 15. és július 31. között a fészkelési és fiókanevelési időszakban horgászati, halászati tevékenység nem végezhető!
A part mentén a 823672-319081 EOV (É48°16’36,96”, K21°23’00,53”), 832941-328833 EOV (É48°16’36,96”, K21°30’43,95”), 841031-335956 EOV (É48°20’18,97”, K21°37’27,44”) koordinátájú pontokon védett egerészöjv (Buteo buteo) fészek található. A fészkelőhely 100 méter sugarú környezetében horgászhely, veszteglőhely nem alakítható ki, március 15. és július 31. között a fészkelési és fiókanevelési időszakban horgászati, halászati tevékenység nem végezhető!
A part mentén a 825383-314384 EOV (É48°08’56,98”, K21°24’16,48”) koordinátájú ponton a védett héja (Accipiter gentilis) fészek található. A fészkelőhely 200 méter sugarú környezetében horgászhely, veszteglőhely nem alakítható ki, március 01. és július 15. között a fészkelési és fiókanevelési időszakban horgászati, halászati tevékenység nem végezhető!

A természetvédelmi érdekekkel ellentétes esemény észlelése esetén értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt és az ANPI illetékeseit.

20. Vajdácskai holtágra érvényes korlátozások:
Védett természetvédelmi területen a horgászat kizárólag természetvédelmi engedély birtokában végezhető!
Védett természeti területre gépjárművel behajtani kizárólag természetvédelmi engedély birtokában lehet!
Védett fajok esetlegesen kifogott egyedeit haladéktalanul, kíméletesen vissza kell engedni a víztérbe.
A halászati/horgászati tevékenység során tilos a védett szervezetek veszélyeztetése, károsítása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységek veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.
Az őshonos halfauna védelme érdekében amennyiben idegenhonos halfaj egyede kerül kifogásra, úgy a horgász köteles azt megtartani. Nem őshonos halfaj visszaengedése a folyóba szigorúan tilos!

Tilos a védett halfajok ivadékainak, a védett rovarok valamennyi fejlődési alakjának és származékának – a 13/2001. (V.9.) KöM rendeletben foglaltak szerint gyűjtött tiszavirág (Palingenia longicauda) természetes módon elpusztult egyedei kivételével -, valamint az orvosi pióca (Hirudo medicianlis) és a magyar nadály (Hirudo verbana) egyedinek csaliként történő használata.
A part mentén a 841412-333796 EOV (É48°19’08,68”, K21°37’42,47”) koordinátájú ponton a fokozottan védett barna kánya (Milvus migrans) fészek található. A fészkelőhely 300 méter sugarú környezetében horgászhely, veszteglőhely nem alakítható ki, március 15. és július 31. között a fészkelési és fiókanevelési időszakban horgászati, halászati tevékenység nem végezhető!

A természetvédelmi érdekekkel ellentétes esemény észlelése esetén értesíteni kell az illetékes Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályt és az ANPI illetékeseit.

21. Lónyai csatorna, Tiszakarádi főcsatorna:
A Lónyai csatorna, valamint a Tiszakarádi főcsatorna vízállása időjárásfüggő. Annak horgászhatóságáért, halászhatóságáért felelősséget nem vállalunk.
22. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
23. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni – annak hivatalos nyitvatartási idejében – tilos.
24. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb – fogható – csalihalak gyűjtésére.
25. A kedvezményes (65 év feletti), az ifjúsági és a gyermek területi engedéllyel rendelkező horgász naponta a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból legfeljebb 2 db-ot, összesen 3 db-ot foghat. A naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból ezen éves területi engedéllyel évente összesen legfeljebb 70 db fogható ki.
26. Csónakos horgászat során a szonár használata kizárólag napkeltétől napnyugtáig megengedett. Csónakos horgászatnak minősül, ha a vízi járműben horgászkészség található.
27. Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése, továbbá a hely tartós megjelölése a halgazdálkodási hasznosító külön engedélye nélkül tilos.
28. A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el kell távolítani.
29. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti horgászhelyek.
IV. Az egyesített és összevont területi jegyre vonatkozó külön előírások
30. Egyesített vízterületek:
Bodrog folyó és holtágai (Bodrog folyó – víztérkód: 05-004-1-1; Bodroghalászi (Svábszögi és Hosszúréti) holtág – víztérkód: 05-031-1-1; Bodroghalászi (Szőlőskei) holtág – víztérkód: 05-032-1-1); Vajdácskai holtág – víztérkód: 05-038-1-1; Tiszakarádi főcsatorna – víztérkód: 05-082-1-1)
V. Halvédelmi előírások
31. A drótszák használata tilos.
32. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
33. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
34. A háromágú horog használata nem engedélyezett.
35. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását.
36. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
37. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.
VI. Horgászetikai előírások
38. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
39. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
40. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
41. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása.
42. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
43. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva;
mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.
44. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
45. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
46. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
47. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
48. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható.
49. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.
50. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke: lásd az Országos Horgászrendben
51. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését.
52. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
53. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
54. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
55. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
56. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
57. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
VIII. Záró rendelkezések
58. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
59. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
60. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.
61. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, a MOHOSZ által kiadott Országos Horgászrend, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
62. A Tisza-Rétköz Horgászegyesület által kiadott jelen Helyi horgászrend a területi engedélyek kötelező melléklete.
Az éves területi engedéllyel együtt kizárólag NYOMTATVA érvényes.
Napi területi engedély vásárlása esetén a horgásznak elegendő, ha informatikai eszközén igazolja horgászati jogosultságát, azonban a vásárlás helyszínén kérheti a területi engedély, valamint helyi horgászrend nyomtatását.
Egyesületünk nem nyereségorientált szervezet, meghatározott célunk, hogy a nálunk horgászni vágyók és családtagjaik a legjobb körülmények között tölthessék el a folyóparton a szabadidejüket.

Balsa, 2022. január 01.

Radóczi János

elnök

Tisza-Rétköz HE

Balsa, 2022. január 12.

Tsza-Rétköz Horgászegyesület
Cím: 4468 Balsa, Rákóczi út 70.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Csillag u. 16.
Elérhetőség:06-42/410-038
E-mail: info(kukac)tiszaretkozhe.hu
Tisza-Rétköz Horgász Egyesület logo
A cookie-ket azért használjuk, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsuk Önnek weboldalunkon. Az oldal használatának folytatásával Ön elfogadja a sütik használatát.
Elfogad
Elutasít
Cookie beállítások